Hem  |  
Anpassa  |  
Översikt  |  
Lunds universitet
 

Arkitektur och byggd miljö:

Institutionen för arkitektur och byggd miljö

Till våra besökare, institutionen arbetar för närvarande med ombyggnad av hemsidan och övergång till universitetets nya grafiska profil.

Välkommen till institutionen för arkitektur och byggd miljö

Verksamheten inom och kring arkitektutbildningen är bred och A-huset har mycket att erbjuda sina studenter, anställda, externa uppdragsgivare och besökare. Institutionen för arkitektur och byggd miljö har huvudansvaret för undervisningen på arkitektprogrammet. Det totala antalet studenter har under de senare åren ökat och är i år omkring 400.

Institutionen undervisar också på programmen för industridesign, lantmäteri och civilingenjör väg- och vatten. Vi ger även kurser öppna för alla studenter inom Lunds universitet och LTH samt för allmänheten.

Inom institutionen bedrivs parallellt med utbildning en omfattande forskning kring arkitektur och byggd miljö. Formas har nyligen delat ut 30 miljoner till en ny nationell forskarskola i arkitektur för att stärka kvaliteten på svensk arkitekturforskning. Forskarskolan är ett nationellt samarbete mellan LTH, Kungliga Tekniska högskolan, Chalmers tekniska högskola och Umeå universitet.

Frågor om innehållet: Hans Follin, Helene Sveningsson
Webbtekniska frågor: webmaster@lth.se
Senast uppdaterad: 2014-04-17