lu.se

Avdelningen för arkitektur

Lunds Tekniska Högskola

Postadress

Avdelningen för arkitektur 

Box 118 

221 00 Lund 

 

Besöks- och leveransadress 

Sölvegatan 24, 223 62 Lund 

 

Internpost LTH/LU

Hämtställe 2 

 

Kommunikatör 

Anders Örtegren (Helene Sveningsson, tjänstledig fr.o.m. 3 augusti 2019)

046-222 72 82