lu.se

Avdelningen för arkitektur

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Kontakt

Vid avdelningen finns lärare, timarvoderade lärare, forskare och doktorander anställda. Kontaktinformation för samtliga medarbetare vid institutionen finner du här.

Den administrativa servicen sköts av kansliet för arkitektur och byggd miljö som stödjer samtliga avdelningar vid institutionen. 

 

 

 

 

Sidansvarig:

AVDELNINGENS LEDNING

Avdelningsföreståndare

Catharina Sternudd

046-222 15 35

Catharina.Sternudd@arkitektur.lth.se 

Administrativ chef för institutionens kansli 

Katarina Lans 

046-222 92 52

Katarina.Lans@abm.lth.se 

Studierektor för grundutbildning

Mats Hultman

046-222 01 18

Mats.Hultman@arkitektur.lth.se

Studierektor för forskarutbildning

Gunnar Sandin

046-222 33 45

Gunnar.Sandin@arkitektur.lth.se