lu.se

Avdelningen för arkitektur

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Forskning

Samverkansprojekt inom forskning . Miljöpsykologi

Ceebel  Centrum för energieffektiv belysning.

Ceebel är ett samverkansprojekt som finansieras inom ramen för Energimyndighetens Program för energieffektivisering inom belysningsområdet. Ceebels verksamhet finansieras av Energimyndigheten, Trafikverket, och Bertil & Britt Svenssons Stiftelse för Belysningsteknik. Under perioden 2009-2011 avsattes 40 miljoner kronor till energieffektivisering inom belysningsområdet. För den andra etappen 2012-2015 avsattes 60 miljoner kronor.

Thorbjörn Laike är föreståndare för ceebel. Utöver en arbetsgrupp består ceebels styrelse av medlemmar från olika företag, myndigheter och organisationer som på olika sätt har koppling till energi och belysning.

Ceebels uppgift är att koordinera, bevaka, sprida och presentera forskning om och utveckling av energieffektiv belysning till såväl bransch  som inom vetenskapssamhälle  och genom ökad samverkan höja den allmänna kompetensnivån inom landet. Ceebel ska således koordinera den verksamhet som initieras genom Energimyndighetens speciella satsning på att utveckla energieffektiv belysning och därigenom skapa förståelse för hur teknikens fulla energieffektiviseringspotential kan utnyttjas genom att sätta in forskningsresultat i ett samhälleligt sammanhang.

Resultaten av genomförd forskning och utveckling presenteras via ceebels hemsida och i ceebels nyhetsbrev, samt vid seminarier och konferenser som ceebel anordnar.

Sidansvarig:

KONTAKT

Prefekt vid institutionen för arkitektur och byggd miljö 

Catharina Sternudd

046 - 222 15 35 

Catharina.Sternudd@arkitektur.lth.se 

Informatör 

Helene Sveningsson 

046-222 76 10 

Helene.Sveningsson@abm.lth.se