lu.se

Avdelningen för arkitektur

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Grundutbildning

Avdelningen för arkitektur erbjuder kurser för arkitektprogrammet TAARK , masterprogrammen i hållbar stadsgestaltning (MSUD) och arkitektur (MARK).  

Kurser ges också för civilingenjörsutbildning i väg- och vattenbyggnad och lantmäteri, kandidat- och masterutbildning i industridesign.

Ateljéarbete: baskurs A-D i arkitektur är integrerade arkitekturkurser huvudsakligen i projektform där arkitektprogrammets årskurser 1 och 2 undervisas i fyra ateljéer (Q, X, Y och Z).

Information om fristående kurser, övriga kurser och examensarbete finns på institutionens hemsida. 

 

 

Sidansvarig: