lu.se

Avdelningen för arkitektur

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Om oss

Avdelningen för arkitektur erbjuder kurser för arkitektprogrammet TAARK , masterprogrammen i hållbar stadsgestaltning (MSUD) och arkitektur (MARK).  

Kurser ges också för civilingenjörsutbildning i väg- och vattenbyggnad och lantmäteri, kandidat- och masterutbildning i industridesign.

Ateljéarbete: baskurs A-D i arkitektur är integrerade arkitekturkurser huvudsakligen i projektform där arkitektprogrammets årskurser 1 och 2 undervisas i fyra ateljéer (Q, X, Y och Z).

Vid avdelningen finns lärare, timarvoderade lärare, forskare och doktorander anställda för att genomföra kurser och övriga uppdrag. Den administrativa servicen sköts av kansliet för arkitektur och byggd miljö som stödjer samtliga avdelningar vid institutionen.

Till avdelningens forskning finns förutom enskilda forskare och doktorander två forskargrupper; Miljöpsykologi och ArKU (Arkitektur, kultur och urbanitet). Professorer vid avdelningen är Maria Johansson (Miljöpsykologi), Thorbjörn Laike (Miljöpsykologi), Mattias Kärrholm (Arkitektur) och Lars-Henrik Ståhl (Arkitektur).

Forskarutbildning kan genomföras inom avdelningens tre forskarämnen; arkitektur, arkitekturhistoria och miljöpsykologi.

 

 

 

 

 

 

Sidansvarig:

KONTAKT

Avdelningsföreståndare

Catharina Sternudd 

046 - 222 15 35 

Catharina.Sternudd@arkitektur.lth.se

Studierektor för grundutbildning

Mats Hultman

046-222 01 18

Mats.Hultman@arkitektur.lth.se

Studierektor för forskarutbildning

Gunnar Sandin

046-222 33 45

Gunnar.Sandin@arkitektur.lth.se 

Administrativ chef för institutionens kansli 

Katarina Lans 

046-222 92 52

Katarina.Lans@abm.lth.se 

Informatör 

Helene Sveningsson

046-222 76 10

Helene.Sveningsson@abm.lth.se