lu.se

Avdelningen för arkitektur

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Samverkan

Här presenterar vi utställningar och samarbeten med omgivande samhälle. 

Gemensam sida för institutionen. 

 

 

 

Sidansvarig:

KONTAKT

Informatör - utställningskoordinator 

Helene Sveningsson 

046-222 76 10 

Helene.Sveningsson@abm.lth.se