lu.se

Avdelningen för arkitektur

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Forskarutbildning

 

Senaste nytt 2018-05-03: 

Forskarutbildningen i Arkitektur vid Lunds universitet får högsta betyg av UKÄ vid utvärdering av utbildning på forskarnivå. 

Läs mer!

 

Senaste nytt 2018-03-21: 

Forskarutbildningen i Miljöpsykologi vid Lunds universitet får högsta betyg av UKÄ (Universitetskanslerämbetet) vid utvärdering av utbildning på forskarnivå inom psykologi och tillämpad psykologi

Läs mer! 

 

Nedan listas avdelningens doktorander. Många har sin profil upplagd på Forskningsportalen vid Lunds universitet, i dessa fall finns länk inlagd. 

 

FORSKARUTBILDNINGSÄMNET ARKITEKTUR 

 

Alrabadi, Sahar Salty Saad (länk till Forskningsportalen)

sahar.alrabadi.2533@student.lu.se 

 

Foroughanfar, Laleh (länk till Forskningsportalen

laleh.foroughanfar.7352@student.lu.se

 

Hallberg Skåtar, Fredrik 

fredrik.hallberg_skatar.6637@student.lu.se

 

Hennig, Katarina (länk till Forskningsportalen

katarina.henning@arkitektur.lth.se 

 

Hyltén-Cavallius, Sara (länk till Forskningsportalen

sara.hylten-cavallius.1213@student.lu.se

 

Ibrahim, Muna Mohammad Barakat (länk till Forskningsportalen

muna.ibrahim.8642@student.lu.se 

 

Sandström, Ida (länk till Forskningsportalen

ida.sandstrom.4154@student.lu.se

 

Wängelin, Eva (länk till Forskningsportalen

eva.wangelin@arkitektur.lth.se  

 

Szychalski, Pawel Lech  FORMLÄRA (länk till Forskningsportalen

pawel_lech.szychalski.1884@student.lu.se 

 

FORSKARUTBILDNINGSÄMNET MILJÖPSYKOLOGI 

 

Enger, Johanna (länk till Forskningsportalen

johanna.enger.649@student.lu.se

 

Maini Gerhardsson, Kiran (länk till Forskningsportalen

kiran.maini_gerhardsson.005@student.lu.se 

 

Rahm, Johan (länk till Forskningsportalen

johan.o.rahm@gmail.com 

Sidansvarig: