lu.se

Postadress

Avdelningen för arkitektur
Box 118
221 00 Lund  

Besöks- och leveransadress

Sölvegatan 24
223 62 Lund 

Internpost LTH/LU

Hämtställe 2 

Kommunikatörer 

Helene Sveningsson 
helene.sveningsson@abm.lth.se
+46 46 222 48 08 

Anders Örtegren
anders.ortegren@abm.lth.se 
+46 46 222 72 82