lu.se

Avdelningen för arkitektur

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Grundutbildning

Avdelningen för arkitektur erbjuder exempelvis kurser för arkitektprogrammet TAARK, masterprogrammen i hållbar stadsgestaltning (MSUD) och arkitektur (MARK).  

Kurser ges också för civilingenjörsutbildning i väg- och vattenbyggnad och lantmäteri, kandidat- och masterutbildning i industridesign.

Information om fristående kurser, övriga kurser och examensarbete finns på institutionen för arkitektur och byggd miljös webbplats

 

 

Sidansvarig: