lu.se

Avdelningen för arkitektur

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Om oss

Vid avdelningen finns lärare, timarvoderade lärare, forskare och doktorander anställda för att genomföra kurser och övriga uppdrag. Den administrativa servicen sköts av kansliet för arkitektur och byggd miljö. På kansliet finns medarbetare som stödjer samtliga avdelningar vid institutionen.

Till avdelningens forskning finns förutom enskilda forskare och doktorander två forskargrupper:

Miljöpsykologi samt Arkitektur, kultur och urbanitet (ArKU).

Professorer vid avdelningen är Maria Johansson (Miljöpsykologi), Thorbjörn Laike (Miljöpsykologi), Mattias Kärrholm (Arkitektur) och Lars-Henrik Ståhl (Arkitektur).

Forskarutbildning kan genomföras inom avdelningens forskarämnen: arkitektur och miljöpsykologi.

 

 

 

 

 

 

Sidansvarig: